Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Vedoucí centra, terapeut

V individuální i párové psychoterapii spatřuji účinný nástroj, který umožňuje člověku probudit žádoucí aktivitu a sílu, kterou někdy postrádá.

Objednat se

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
Pracovní zkušenosti
 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice
Mgr. Marek Šmejkal, terapeut, kouč

Mgr. Marek Šmejkal

terapeut, kouč

Koučink i terapii vnímám jako metodu podporující osobní cestu, která každému umožní žít s větší radostí a smysluplností.

Objednat se

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání
 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim
Mgr. Markéta Jarolímková, terapeutka

Mgr. Markéta Jarolímková

terapeutka

Věřím, že každý člověk má v sobě své správné odpovědi na vlastní otázky. Ráda Vám budu nápomocna při jejich hledání.

Objednat se

O mně

Ve své práci se zabývám krizovou intervencí a individuální psychoterapií. Mohu Vám pomoci především s řešením vztahových a komunikačních obtíží, při výchově dětí, s rozvojem Vaší osobnosti a sebepoznáním. Stejně tak Vám mohu být nápomocna v rozličných složitých životních situacích, při osobních potížích jako jsou deprese, úzkosti, poporodní depresivní nálady a další.

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, řadu seminářů a kurzů. Od roku 2005 jsem pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, kde jsem postupem času zastávala i pozici vedoucí směny. Lektoruji programy pro děti ve školách. Mám pracovní zkušenost s migranty, asistencí autistickému dítěti, prací v domově důchodců i v azylovém domě pro děti, učitelstvím na ZŠ. Mám za sebou pracovní stáž v Amsterdamu a Varšavě, pracovní pobyt v Anglii a Dubaji. V současné době žiji v Praze s manželem, synem a dcerkou.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru
 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro všeobecné linky důvěry
 • Výcvik v Internetovém poradenství- chatu
 • Výcvik ve Focusingu
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence
 • Výcvik lektorských dovedností
 • Kurz Respektovat a být respektován- výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
 • Kurz zvládání problémů komunikace s abnormálními osobnostmi
 • Kurz kognitivně-behaviorální terapie depresí
 • Kurz relaxačních technik a jejich využití v praxi
 • Výcvik v komunikačních dovednostech
 • Kurz práce se stresem
 • Kurz interkulturní komunikace a multikulturní výchovy
Pracovní zkušenosti
 • 2012 - dosud Soukromá psychoterapeutická, poradenská a lektorská praxe
 • 2011- dosud Lektorka programu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • 2005 - dosud Konzultantka Linky bezpečí, z toho 2008-2010- intervizor (vedoucí směny) Linky bezpečí- vedení týmu konzultantů
 • 2005 - 2007 Asistentka autistického dítěte v rámci o.s. Máme otevřeno?
 • 2005 Vedením adaptační skupiny v domově důchodců
 • 2004 Učitelka AJ na základní škole Nejdek
Bc. Karel Červinka, terapeut

Bc. Karel Červinka

terapeutka

V bezpečném a důvěrném terapeutickém vztahu nabízím prostor pro setkání, který je vyhrazen pro sdílení životních otázek a zkušeností.

Objednat se

O mně

Absolvoval jsem obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde v současné době studuji obor psychologie. Jsem absolventem pětiletého sebezkušenostního výcviku v daseinsanalytické psychoterapii, dvouletého výcviku v daseinsanalytickém pojetí výkladu snů u Doc. Oldřicha Čálka. S výkladem snů mám několikaletou zkušenost v rámci terapeutické práce. Dokončuji tříletou teoretickou specializaci pro psychoterapeutickou činnost v daseinsanalytickém směru. Jsem členem České daseinsanalytické společnosti.

Od roku 2007 pracuji jako terapeut v léčebně pro mladistvé problémové uživatele drog Cesta Řevnice, kde jsem vedl skupinová, individuální i rodinná psychoterapeutická sezení. Rovněž jsem působil v organizaci BONA, o.p.s., která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek. V roce 2014 jsem byl členem terapeutického týmu v občanském sdružení Anabell, nabízející komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy.

Vzdělání
 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Bc. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytickém směru
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - 2016 Lektor ve společnosti Prev-Centrum
 • 2014 Psychoterapeut ve společnosti Anabell
 • 2014 Lektor v organizaci Totum o.s.
 • 2013 - 2014 Terapeut ve společnosti BONA o.p.s.
 • 2010 Asistent ve společnosti EPHATA
 • 2007 - dosud Psychoterapeut v léčebně Cesta Řevnice
Mgr., Bc. Kristýna Bečeva

Mgr., Bc. Kristýna Bečeva

terapeutka, koučka

Věřím, že v průběhu terapie i koučování můžeme prostřednictvím porozumění sobě samému najít účinné způsoby k dosažení větší životní spokojenosti.

Objednat se

O mně

Absolvovala jsem obor psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Během svých praxí a stáží jsem získávala zkušenosti na řadě pracovišť, jako například Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET (skupinové psychoterapie), Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice (oddělení poruch příjmu potravy), FTN – Kojenecký ústav s Dětským domovem aj. Od roku 2013 jsem jako členka týmu Terapeutické komunity Karlov pracovala s drogově závislými klienty. Současně jsem působila jako projektová managerka a účastnila se výběru zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Absolvovala jsem mj. akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik a certifikovaný výcvik v koučování. Zajímám se o oblast pozitivní psychologie. Od roku 2016 přijímám klienty k individuální terapii a koučování.

Snažím se společně s klientem najít jeho individuální cestu, podpořit v obtížných životních situacích. Ráda propojuji nejrůznější znalosti a dovednosti ve prospěch svých klientů a činí mi to velikou radost. Nevěřím v univerzální řešení pro každého, nýbrž v osobitý způsob, jak pomoci sobě samému a rozvinout svou osobnost.

Vzdělání
 • Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - Výcvik je garantován PVŠPS a akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (548 hodin)
 • Výcvik v koučování QED Group, pod vedením doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D. Certifikováno u ČAKO a ICF (80 hodin)
 • Level 1 Training in Gottman Method Couples Therapy (Gottmanova metoda párové terapie – úroveň 1 – 11 hodin, The Gottman Institute)
 • Motivační rozhovory Akreditováno u Ministerstva práce a sociálních věcí (72 hodin)
 • Kurz psycholog ve zdravotnictví
 • Studium v programu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví (70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část)
 • Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra psychologie, sudijní obor: psychologie – jednooborové magisterské prezenční studium, Mgr.)
 • Universidad Autonoma de Madrid, Fakulta psychologie studijní stipendijní pobyt – Španělsko, studijní obor: psychologie
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor: sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Bc.
Pracovní zkušenosti
 • 2016 - dosud – Soukromá psychoterapeutická a koučovací praxe
 • od 2013 – Vychovatel – terapeut, psycholog, garant klientů v programu v Terapeutické komunitě Karlov – Sananim (od 2014 na RD)
 • 2012 - 2016 – CK Kellner – projetový management, psycholog společnosti
Mgr. Eva Hošpesová

Mgr. Eva Hošpesová

terapeutka ve výcviku

Terapie pro mě představuje příležitost, jak v bezpečném prostředí lépe porozumět sám sobě, svému prožívání a reagování v nejrůznějších životních situacích. Tato uvědomění jsou důležitým krokem k nalezení řešení situací, které Vás trápí a k žití svobodnějšího a plnějšího života.

Objednat se

O mně

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuálně jsem frekventantkou sedmiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě. Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci a několik let jsem pracovala jako konzultantka na Lince Bezpečí. Aktuálně pracuji také jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně.

V psychoterapeutickém centru Vysočany se věnuji zejména krizové intervenci a individuální terapii. V terapii Vám mohu nabídnout prostor a podporu v náročných životních situacích či pro Váš osobní rozvoj. Věřím, že každý z nás v sobě má potřebné zdroje k překonání překážek a k vyrovnání se s životními situacemi. Velmi ráda Vám budu nápomocná v jejich objevování a posilování.

Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra Psychologie (Mgr.)
 • Aktuálně probíhá: Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia. Výcvik je akreditován pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností.
 • Psycholog ve zdravotnictví (70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, získání odborné způsobilosti výkonu zdravotnického povolání pod odborným pohledem.
 • Relaxace – autogenní trénink (17 hodin), Pražská vysoká škola psychosociálních studií.
 • Výcvik psychosociální intervenční pomoci v komunitě (40 hodin), Občanské sdružení ADRA.
 • Výcvikový kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (50 hodin), Občanské sdružení „D“.
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (150 hodin), Sdružení Linka bezpečí o.s.
 • Další kurzy např. Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí; Diagnostika rodiny ve školním poradenství. Užívání testu rodinných vztahů; Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní a poradenské praxi; Řešení konfliktů na pracovišti z pozice třetí osoby
Pracovní zkušenosti
 • 2014 - současnost: Psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9.
 • 2012 - 2013: Asistentka psychologa, MV- GŘ HZS ČR.
 • 2010 - 2015: Telefonický krizový intervent Linky bezpečí.
Mgr. Tereza Beráková

Mgr. Tereza Beráková

terapeutka ve výcviku

Věřím, že díky bezpečnému terapeutickému vztahu je možné dojít k pochopení způsobů, jak vnímáme a jednáme s druhými, jak zacházíme s vlastními emocemi a životními změnami.

Objednat se

O mně

Jsem absolventkou oboru psychologie se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a bohatou práci na odborných pracovištích na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii včetně dokončené teoretické specializace pro psychoterapeutickou činnost v psychodynamickém směru a dvouletý výcvik výkladu snů v daseinsanalytickém pojetí u PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. V současné době jsem pod supervizí PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

Při svém studiu jsem absolvovala několik stáží, které mi přinesly zajímavé zkušenosti a potřebnou praxi pro práci psychoterapeuta. Momentálně pracuji jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9, kde jsem od roku 2016. Dříve jsem lektorovala programy pro děti a mládež se zaměřením na rizikové chování. Při individuální kontaktu pracuji s klienty, kteří se chtějí lépe poznat a porozumět sobě i druhým. Terapie je určena všem těm, kteří hledají pomoc v zacházení s vlastními emocemi, nenaplněností či životními změnami.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. Psychologie)
 • Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapie v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (548 hodin)
 • Výklad snů při psychoterapeutickém působení v Daseinsanalytickém směru (120 hodin
 • Autogenní trénink vedený Mgr. Ivou Duškovou
 • Základy Koučování
 • Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí a mládeže
 • Citová vazba jako fenomén domova
 • Výcvik řešení konfliktů
 • Diagnostika rodiny ve školním poradenství, užívání testu rodinných vztahů
Pracovní zkušenosti
 • 2013-2015: Asistent školního psychologa a lektor primární prevence ZŠ Univerzum s.r.o
 • 2014-2016: Lektorka primární prevence rizikového chování Proxima Sociale o.p.s
 • 2016- doposud: Psycholog Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9