Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Vedoucí centra, terapeut

V individuální i párové psychoterapii spatřuji účinný nástroj, který umožňuje člověku probudit žádoucí aktivitu a sílu, kterou někdy postrádá.

Objednat se

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
Pracovní zkušenosti
 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice
Mgr. Marek Šmejkal, terapeut, kouč

Mgr. Marek Šmejkal

terapeut, kouč

Koučink i terapii vnímám jako metodu podporující osobní cestu, která každému umožní žít s větší radostí a smysluplností.

Objednat se

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání
 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim
Mgr. Markéta Antošová, terapeutka

Mgr. Markéta Antošová

terapeutka

Věřím, že každý člověk má v sobě své správné odpovědi na vlastní otázky. Ráda Vám budu nápomocna při jejich hledání.

Objednat se

O mně

Ve své práci se zabývám krizovou intervencí a individuální psychoterapií. Mohu Vám pomoci především s řešením vztahových a komunikačních obtíží, při výchově dětí, s rozvojem Vaší osobnosti a sebepoznáním. Stejně tak Vám mohu být nápomocna v rozličných složitých životních situacích, při osobních potížích jako jsou deprese, úzkosti, poporodní depresivní nálady a další.

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, řadu seminářů a kurzů. Od roku 2005 jsem pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, kde jsem postupem času zastávala i pozici vedoucí směny. Lektoruji programy pro děti ve školách. Mám pracovní zkušenost s migranty, asistencí autistickému dítěti, prací v domově důchodců i v azylovém domě pro děti, učitelstvím na ZŠ. Mám za sebou pracovní stáž v Amsterdamu a Varšavě, pracovní pobyt v Anglii a Dubaji. V současné době žiji v Praze s manželem, synem a dcerkou.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru
 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro všeobecné linky důvěry
 • Výcvik v Internetovém poradenství- chatu
 • Výcvik ve Focusingu
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence
 • Výcvik lektorských dovedností
 • Kurz Respektovat a být respektován- výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
 • Kurz zvládání problémů komunikace s abnormálními osobnostmi
 • Kurz kognitivně-behaviorální terapie depresí
 • Kurz relaxačních technik a jejich využití v praxi
 • Výcvik v komunikačních dovednostech
 • Kurz práce se stresem
 • Kurz interkulturní komunikace a multikulturní výchovy
Pracovní zkušenosti
 • 2012 - dosud Soukromá psychoterapeutická, poradenská a lektorská praxe
 • 2011- dosud Lektorka programu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • 2005 - dosud Konzultantka Linky bezpečí, z toho 2008-2010- intervizor (vedoucí směny) Linky bezpečí- vedení týmu konzultantů
 • 2005 - 2007 Asistentka autistického dítěte v rámci o.s. Máme otevřeno?
 • 2005 Vedením adaptační skupiny v domově důchodců
 • 2004 Učitelka AJ na základní škole Nejdek
Mgr., Bc. Kristýna Bečeva

Mgr., Bc. Kristýna Bečeva

terapeutka, koučka

Věřím, že v průběhu terapie i koučování můžeme prostřednictvím porozumění sobě samému najít účinné způsoby k dosažení větší životní spokojenosti.

Objednat se

O mně

Absolvovala jsem obor psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Během svých praxí a stáží jsem získávala zkušenosti na řadě pracovišť, jako například Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET (skupinové psychoterapie), Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice (oddělení poruch příjmu potravy), FTN – Kojenecký ústav s Dětským domovem aj. Od roku 2013 jsem jako členka týmu Terapeutické komunity Karlov pracovala s drogově závislými klienty. Současně jsem působila jako projektová managerka a účastnila se výběru zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Absolvovala jsem mj. akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik a certifikovaný výcvik v koučování. Zajímám se o oblast pozitivní psychologie. Od roku 2016 přijímám klienty k individuální terapii a koučování.

Snažím se společně s klientem najít jeho individuální cestu, podpořit v obtížných životních situacích. Ráda propojuji nejrůznější znalosti a dovednosti ve prospěch svých klientů a činí mi to velikou radost. Nevěřím v univerzální řešení pro každého, nýbrž v osobitý způsob, jak pomoci sobě samému a rozvinout svou osobnost.

Vzdělání
 • Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - Výcvik je garantován PVŠPS a akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (548 hodin)
 • Výcvik v koučování QED Group, pod vedením doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D. Certifikováno u ČAKO a ICF (80 hodin)
 • Level 1 Training in Gottman Method Couples Therapy (Gottmanova metoda párové terapie – úroveň 1 – 11 hodin, The Gottman Institute)
 • Motivační rozhovory Akreditováno u Ministerstva práce a sociálních věcí (72 hodin)
 • Kurz psycholog ve zdravotnictví
 • Studium v programu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví (70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část)
 • Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra psychologie, sudijní obor: psychologie – jednooborové magisterské prezenční studium, Mgr.)
 • Universidad Autonoma de Madrid, Fakulta psychologie studijní stipendijní pobyt – Španělsko, studijní obor: psychologie
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor: sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Bc.
Pracovní zkušenosti
 • 2016 - dosud – Soukromá psychoterapeutická a koučovací praxe
 • od 2013 – Vychovatel – terapeut, psycholog, garant klientů v programu v Terapeutické komunitě Karlov – Sananim (od 2014 na RD)
 • 2012 - 2016 – CK Kellner – projetový management, psycholog společnosti
PhDr., Mgr. Hana Zamastilová

PhDr., Mgr. Hana Zamastilová

terapeutka

Psychoterapie je jeden ze způsobů, jak se účinně vyrovnávat s těžkostmi, které život přináší. Je to výzva k chvilkovému zastavení se a zamyšlení se nad otázkou kdo jsem a co chci. Když to člověk zjistí, snadněji pak mobilizuje vnitřní energetické a ozdravné zdroje.

Objednat se

O mně

Vystudovala jsem psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala jsem čtyřletý komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu.

Nejčastěji pracuji formou individuální psychoterapie jak s dospělými, tak s dětmi. Setkávání s dětmi zahrnuje celou jejich vztahovou síť, nezbytná je angažovanost rodičů nebo jiných blízkých osob, případně i rodinná psychoterapie.

S dospělými klienty často pracuji s tématy: deprese, vyrovnávání se se závažnou životní změnou, partnerské a rodinné potíže, absence smyslu a životní spokojenosti, psychosomatické potíže. Při práci s dětmi převažují témata spojené s fungováním v rodině, se školní docházkou, potíže s navazováním a udržováním zdravých vztahů s vrstevníky, otázky spojené s dospíváním a další profesní orientací, problematika adopce a pěstounství.

Vzdělání
 • Filozofická fakulta univerzity Karlovy, obor psychologie (Mgr.)
 • Filozofická fakulta univerzity Karlovy, obor sociologie (PhDr.)
 • Umění terapie – výcvik v systemickém přístupu (GI vzdělávání & konzultace)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (Rafae)
Pracovní zkušenosti
 • 2017 - dosud školní psycholožka
 • 2012 - dosud soukromá psychoterapeutická a lektorská praxe
 • 2008 - 2009 metodička a intervizorka v O. s. Baobab
 • 2007 - 2008 konzultantka linky důvěry
Mgr. Michaela Smetanová

Mgr. Michaela Smetanová

terapeutka

Věřím, že díky bezpečnému terapeutickému vztahu je možné dojít k pochopení způsobů, jak vnímáme a jednáme s druhými, jak zacházíme s vlastními emocemi a životními změnami.

Objednat se

O mně

Jsem absolventkou oboru Sociální práce, aplikovaná psychoterapie, komunikace (Mgr.). Psychoterapeutické výcviky jsem dokončila dva. V Daseinsanalytickém směru v komunitní a skupinové psychterapii. Jeho rozsah je 550 hodin a je akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. Druhým výcvikem je Výcvik PCA, v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin, také akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP

Ve své praxi pracuji s klienty, kteří řeší zejména témata spojená s psychosomatickými problémy, depresemi, komunikačními obtížemi.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. Sociální práce, politika, aplikovaná psychoterapie, komunikace)
 • Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapie v Daseinsanalytickém směru. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Výcvik PCA, v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin, akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP
 • Výcvik Jeu de peindre, malování hrou dle Arno Sterna.
 • Krizová intervence v rozsahu 50 hodin
Pracovní zkušenosti
 • Od roku 2012 soukromá praxe v poradenství, psychoterapii a krizové intervenci
 • Krizová intervence na lince důvěry Života 90
 • Podpůrná psychoterapie a psychosociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním v O.s Baobab
 • Vedení komunit, pracovní terapie a arte terapie Eset - help
 • Vedení skupiny v Centru následné péče Drop-in