Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Vedoucí centra, terapeut

V individuální i párové psychoterapii spatřuji účinný nástroj, který umožňuje člověku probudit žádoucí aktivitu a sílu, kterou někdy postrádá.

Objednat se

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
Pracovní zkušenosti
 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice
Mgr. Věra Dufková

Mgr. Věra Dufková

terapeutka, párová terapeutka

Se svými klienty se snažím při partnerské spolupráci o navrácení kompetencí, které cítí, že z různých důvodů postrádají.

Objednat se

O mně

Vystudovala jsem v Hradci Králové obor „Sociální a charitativní práce“ na PdF UHK a v Praze obor „Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii“ na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Mám absolvovaný akreditovaný Komplexní psychoterapeutický výcvik i pro oblast zdravotnictví v systemickém přístupu k psychoterapii (750 hodin).

Při partnerské spolupráci vám mohu pomoc objevit a znovu navrátit vaše kompetence a schopnosti tak, abyste žili svůj život způsobem, který je radostnější a příjemnější. S klienty pracuji jak při osobních setkáních, tak přes Skype. Ráda chodím po horách, lezu via feratty, občas cvičím tai chi a učím se vnímat své tělo při pohybu a v tanci.

Vzdělání
 • Výcvik v relaxačních technikách (160 hodin)
 • Úvodní víkend body-psychoterapie pro terapeuty (20 hodin)
 • Vědomé tělo - sebezkušenost, teorie, praxe (160 hodin)
 • Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
 • Práce s časovou osou (20 hodin)
 • Umění terapie - komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (750 hodin)
 • Narativní terapie (48 hodin)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Daseinsanalytický výklad snů (52 hodin)
 • Posílení kompetencí ve vedení poradenského rozhovoru – koučování (30 hodin)
 • Kurz Krizové intervence (55 hodin)
 • Univerzita Hradec Králové - Sociální a charitativní práce (Bc.)
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeutka v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2013 - dosud Psychoterapeutka pro děti, mládež a rodinu v Centru Nový Park Mladá Boleslav
 • 2009 - dosud Psychoterapeutka pro onkologiky a jinaké nemocné a jejich blízké a psychologická podpora a lektorka pro zdravotnický personál ve společnosti Gaudia proti rakovině
 • 2010 - 2011 Ředitelka neziskové organizace Neposeda
 • 2007 - 2010 Poradkyně v náročných životních situacích a postupně vedoucí poradny a zástupce ředitelky neziskové organizace Neposeda
Mgr. Marek Šmejkal, terapeut, kouč

Mgr. Marek Šmejkal

terapeut, kouč

Koučink i terapii vnímám jako metodu podporující osobní cestu, která každému umožní žít s větší radostí a smysluplností.

Objednat se

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání
 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim
Mgr. Markéta Jarolímková, terapeutka

Mgr. Markéta Jarolímková

terapeutka

Věřím, že každý člověk má v sobě své správné odpovědi na vlastní otázky. Ráda Vám budu nápomocna při jejich hledání.

Objednat se

O mně

Ve své práci se zabývám krizovou intervencí a individuální psychoterapií. Mohu Vám pomoci především s řešením vztahových a komunikačních obtíží, při výchově dětí, s rozvojem Vaší osobnosti a sebepoznáním. Stejně tak Vám mohu být nápomocna v rozličných složitých životních situacích, při osobních potížích jako jsou deprese, úzkosti, poporodní depresivní nálady a další.

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, řadu seminářů a kurzů. Od roku 2005 jsem pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, kde jsem postupem času zastávala i pozici vedoucí směny. Lektoruji programy pro děti ve školách. Mám pracovní zkušenost s migranty, asistencí autistickému dítěti, prací v domově důchodců i v azylovém domě pro děti, učitelstvím na ZŠ. Mám za sebou pracovní stáž v Amsterdamu a Varšavě, pracovní pobyt v Anglii a Dubaji. V současné době žiji v Praze s manželem, synem a dcerkou.

Vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru
 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro všeobecné linky důvěry
 • Výcvik v Internetovém poradenství- chatu
 • Výcvik ve Focusingu
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence
 • Výcvik lektorských dovedností
 • Kurz Respektovat a být respektován- výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
 • Kurz zvládání problémů komunikace s abnormálními osobnostmi
 • Kurz kognitivně-behaviorální terapie depresí
 • Kurz relaxačních technik a jejich využití v praxi
 • Výcvik v komunikačních dovednostech
 • Kurz práce se stresem
 • Kurz interkulturní komunikace a multikulturní výchovy
Pracovní zkušenosti
 • 2012 - dosud Soukromá psychoterapeutická, poradenská a lektorská praxe
 • 2011- dosud Lektorka programu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • 2005 - dosud Konzultantka Linky bezpečí, z toho 2008-2010- intervizor (vedoucí směny) Linky bezpečí- vedení týmu konzultantů
 • 2005 - 2007 Asistentka autistického dítěte v rámci o.s. Máme otevřeno?
 • 2005 Vedením adaptační skupiny v domově důchodců
 • 2004 Učitelka AJ na základní škole Nejdek
Bc. Karel Červinka, terapeut

Bc. Karel Červinka

terapeutka

V bezpečném a důvěrném terapeutickém vztahu nabízím prostor pro setkání, který je vyhrazen pro sdílení životních otázek a zkušeností.

Objednat se

O mně

Absolvoval jsem obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde v současné době studuji obor psychologie. Jsem absolventem pětiletého sebezkušenostního výcviku v daseinsanalytické psychoterapii, dvouletého výcviku v daseinsanalytickém pojetí výkladu snů u Doc. Oldřicha Čálka. S výkladem snů mám několikaletou zkušenost v rámci terapeutické práce. Dokončuji tříletou teoretickou specializaci pro psychoterapeutickou činnost v daseinsanalytickém směru. Jsem členem České daseinsanalytické společnosti.

Od roku 2007 pracuji jako terapeut v léčebně pro mladistvé problémové uživatele drog Cesta Řevnice, kde jsem vedl skupinová, individuální i rodinná psychoterapeutická sezení. Rovněž jsem působil v organizaci BONA, o.p.s., která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek. V roce 2014 jsem byl členem terapeutického týmu v občanském sdružení Anabell, nabízející komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy.

Vzdělání
 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Bc. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytickém směru
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
Pracovní zkušenosti
 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - 2016 Lektor ve společnosti Prev-Centrum
 • 2014 Psychoterapeut ve společnosti Anabell
 • 2014 Lektor v organizaci Totum o.s.
 • 2013 - 2014 Terapeut ve společnosti BONA o.p.s.
 • 2010 Asistent ve společnosti EPHATA
 • 2007 - dosud Psychoterapeut v léčebně Cesta Řevnice