Individuální psychoterapie

Psychoterapie bývá chápána především jako léčba a zmírňování duševních nemocí, tedy náprava toho, co je v nás nemocné a nežádoucí. Ovšem taková představa zdaleka nevystihuje podstatu psychoterapie v celé šíři. Jedna z mnoha definic výstižně říká, že psychoterapie je pomoc s odstraněním překážek v osobním růstu. Z toho vyplývá, že nemusíte být duševně nemocní, abyste dokázali mít z psychoterapie užitek. Můžete zkrátka cítit potřebu pracovat na své osobnosti.

 • trpíte depresemi nebo úzkostmi?
 • nevyznáte se sami v sobě?
 • cítíte se nešťastní?
 • ublížil vám někdo a vy nevíte jak se s tím vyrovnat?

V našem centru se individuální terapii věnují všichni psychoterapeuti:
 • 50 minut / 900,-
 • 80 minut / 1400,-

Párová terapie

Stává se, že partneři fungují dlouhé roky ve vztahu, který ani jednomu nevyhovuje, než se rozhodnou vyhledat pomoc. Pokud chcete svůj vztah změnit k lepšímu, je nutné udělat z něj téma hovoru, čemuž se mnoho párů z různých důvodů vyhýbá. Bez otevřené komunikace o tom, co ve vztahu prožíváte a co od sebe navzájem potřebujete, se spokojené společné existence nedočkáte. Pokud se vám taková rozmluva nedaří, nečekejte, až bude příliš pozdě a zvažte návštěvu párového psychoterapeuta.

 • Hádáte se víc než je vám příjemné?
 • Jste unaveni neustálými boji, sarkasmem či mlčením?
 • Zmizela vám ze vztahu vřelost a láska?
 • Dohadujete se kolem takových témat jako sex, peníze, příbuzní apod.?

V našem centru se párové terapii věnují:
 • S jedním terapeutem
  50 minut / 1200,- | 80 minut / 1800,-
 • Se dvěma terapeuty
  50 minut / 1400,- | 80 minut / 2500,-

Psychoterapie dětí

Psychoterapie dětí se v mnoha rysech liší od psychoterapie dospělých. Více se využívá herních prvků a jiných technik, které mluvení předcházejí, či ho zcela nahrazují. Děti jsou velmi citlivé a na vhodné terapeutické intervence někdy reagují poměrně rychle, obvzlášť pokud se na problému začne pracovat včas. Někdy stačí pro pochopení situace, zklidnění a získání nadhledu konzultace rodiče s terapeutem, jindy je vhodné přistoupit k práci přímo s dítětem.

 • nerozumíte chování svého dítěte a nevíte jak ho zvládnout?
 • zlobí vaše dítě víc, než si myslíte, že je "normální"?
 • potřebuje vaše dítě pomoc se zpracováním těžkého zážitku?
 • rádi byste své dítě podpořili v náročné déle trvající situaci?

V našem centru se terapii dětí a výchovnému poradenství věnují:
 • 50 minut / 900,-
 • 80 minut / 1400,-

Terapie závislostí

Individuální a rodinné poradenství v oblasti řešení problémů s návykovými látkami a drogové závislosti

Závislost na návykových látkách se většinou netýká jen jednotlivce, ale mění a především v negativním smyslu komplikuje soužití celé rodiny. I když můžeme mít pocit, že si svou závislost musí každý zvládnout sám, někdy to zkrátka není možné. Proto bývá zcela v pořádku vyhledat odbornou pomoc, ať se jedná přímo o vás nebo člena vaší rodiny. Poradenství ohledně závislostí je možné v jakékoli fázi, ovšem psychoterapie samotná je reálná až v období, kdy klient již nějakou dobu abstinuje a není tedy "aktivním userem".

 • Má někdo z vaší rodiny obtíže se závislostí na návykových látkách?
 • Snažíte se blízkému člověku se závislostí pomoci a stále se to nedaří?
 • Potřebujete poradit jak postupovat, když vám závislost ať vaše či blízkého člověka vstupuje do života?

V našem centru se terapii závislostí věnují:
 • 50 minut / 900,-
 • 80 minut / 1400,-

Koučink

Koučink je psychologická metoda zaměřená na individuální rozvoj vnitřních schopností a uskutečňování životních cílů. Pomáhá jednotlivcům překonávat pracovní nebo osobní problémy a využívat větší kapacitu těla a mysli. Oproti psychoterapii je koučink nastaven na intenzivní krátkodobou spolupráci většinou v rámci 5 setkání s frekvencí jednou za 2 až 4 týdny. Po ujasnění cílů spolupráce kouč klienta provází pomocí mentálních technik a cílených otázek. Klient si odnáší náhled na svou životní situaci, nové způsoby řešení, více energie a posílení sebedůvěry. Lidé koučink vyhledávají, když si chtějí například ujasnit kam v životě dál směřovat, jaké řešení jim pomůže zvládnout náročný pracovní úkol, jak překonat stres a strach, jak nalézt rovnováhu mezi prací a osobním životem.

 • potřebujete si ujasnit životních cíle?
 • chcete dosahovat ve své profesi ještě vyšších výkonů?
 • chcete pomoc posílit své sebevědomí?
 • potřebujete zvládnout náročnou pracovní či jinou životní výzvu?

V našem centru se koučinku věnují:
 • 60 min / 1500,-

Skype konzultace

Psychoterapie/poradenství přes skype je vhodné pokud je pro Vás nereálné docházet na sezení k psychoterapeutovi či psychoterapeutce osobně. Není alternativou pro klienty, kteří z pohodlnosti nechtějí za terapií chodit, ale pro ty, kteří skutečně nemají čas nebo je pro ně profesionální psychoterapeutická pomoc příliš daleko. Tuto formu spolupráce často využívají lidé žijící v cizině, kde je psychoterapie několikanásobně dražší a navíc málokdy dostupná v jejich rodném jazyce.

 • je pro vás psychoterapeut na dojíždění daleko?
 • žijete v cizině, kde je psychoterapie několikanásobně dražší?
 • nemáte čas na sezení někam chodit?
 • je pro vás kvůli onemocnění nereálné na konzultace dojíždět?

V našem centru se Skype konzultacím věnují:
 • 50 minut / 800,-
 • 80 minut / 1200,-